Hasil Ujian Komprehensif Periode 22 Mei 2019

Berikut ini Nilai Ujian Komprehensif

 

No. NIM Nama Nilai Keterangan
1 H0215001 Adila Azzah R 76 Lulus
2 H0215004 Agus Alfian Tanjung 74 Lulus
3 H0215003 Aji Baghaskara 77 Lulus
4 H0215007 Atinnajah Kamalasari 64 Belum Lulus
5 H0215008 Avilla ArI Kusumaningtyas 65 Belum Lulus
6 H0215011 Cafnia Briliana Frizawidi 69 Belum Lulus
7 H0215013 Denni Ramadhan T 67 Belum Lulus
8 H0215014 Desmiasari Nugrahani 78 Lulus
9 H0215016 Dika Dwi Darmawan  - Belum Lulus
10 H0215017 Ekhsan Syaifudin 62 Belum Lulus
11 H0215018 Endah Wulandari 84 Lulus
12 H0215019 Fendi saputro 69 Belum Lulus
13 H0215020 Indah Mei Kusumaningrum 73 Lulus
14 H0215021 Intan Lestari Prima Vera 70 Lulus
15 H0215022 Irma Apria Ningsih 78 Lulus
16 H0215023 Isnain Rachmanto Rustam 64 Belum Lulus
17 H0215024 Kusuma Mardiningrum 74 Lulus
18 H0215025 M Afif Mutawally  - Belum Lulus
19 H0215026 Melja Karni Pratiwi 66 Belum Lulus
20 H0215027 Muhamad Sulthoni Fauzi 78 Lulus
21 H0215029 Muhammad Iqbal Natia Rachman 71 Lulus
22 H0215030 Mutiara Syalma 77 Lulus
23 H0215031 Nanda Lintang P 75 Lulus
24 H0215033 Patricia Felsia Feliana 77 Lulus
25 H0215034 Ramandoni Rizki Priambudi 78 Lulus
26 H0215036 Sofina Galih Falih Taji 80 Lulus
27 H0215037 Tarra Junitafurtyas 62 Belum Lulus
28 H0215038 Vercillia Anggraeni Triatmoko 58 Belum Lulus
29 H0215039 Widi Pratama 76 Lulus
30 H0215040 Windaning Pakarti 73 Lulus
31 H0215041 Zulafa Hasanawati 72 Lulus
32 H0215042 Retno wisnu murti 75 Lulus
Rata-rata 72,07  
    Minimal 58  
    Maksimal 84

Batas minimal Lulus Ujian Komprehensif adalah 70

Bagi Mahasiswa yang dinyatakan Lulus dapat mengambil Sertifikat di Admin Prodi Ilmu Tanah sebagai syarat Ujian Skripsi

Mahasiswa yang Belum Lulus dapat mengulang kembali dengan mendaftar sesuai prosedur